Foreningen

Domus Ninus blev oprettet som forening i december 2016. Formålet med foreningen er at inspirere kommende og nuværende kaninejere til at højne velfærden hos deres kaniner. Samtidig ønsker vi at øge opmærksomheden omkring frikaniner generelt, så flere folk får øjnene op for hvor meget kaniner blomstrer i frie og trygge rammer.
2017 er Domus Ninus' første år som forening og vi vil fokusere på følgende aktiviteter jf. stiftende generalforsamling 2016:

INFORMATION: På Domus Ninus' hjemmeside vil vi gennem video og billeder dele vores oplevelser med vores frikaniner. Vi vil komme med gode idéer til aktivering og indretning og give råd og vejledning til pasning og pleje. Vi vil udvikle informationsmaterialer til distribution gennem dyrlæger og internater til nuværende og kommende kaninejere.

SOS: Vi vil søge penge til at kunne hjælpe nogle af de nødstedte kaniner, som jævnligt bliver fundet landet over. De kommer oftest fra små bure og er ofte misrøgtede. De har akut brug for lægehjælp og et nyt hjem. Domus Ninus vil gerne kunne træde til i disse tilfælde og yde en økonomisk hjælp til dyrlægeregninger og medicin.
FRISTED: Domus Ninus har i øjeblikket 14 kaniner, som alle har en tragisk histore med sig. De er alle ambassadører for de mange nødstedte kaniner som lige nu sidder rundt omkring i landet. Ved at fortælle deres historie håber vi at inspirere andre kaninejere til at højne velfærden.